Jaja ekologiczne

 

Jaja ekologiczne to jaja kurze najwyższej jakości, oznaczone symbolem 0. Pochodzą od kur chowu ekologicznego, szczęśliwych i zrelaksowanych, które korzystają z otwartej przestrzeni i żywią się tylko naturalnymi paszami. Jaja ekologiczne wyróżniają się wyjątkowymi walorami smakowymi. Posiadają specjalne certyfikaty dopuszczające je do obrotu.