AKTUALNOŚCI

01.03.2017r.
Zaproszenie do składania ofert wstępnych nr 1/03/2017 z dnia 01 marca 2017 r.
dotyczące częściowej przebudowy istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej

KOMUNIKAT FERMY OLDAR DOTYCZĄCY PODEJRZENIA PRZYPADKÓW SALMONELLI W JAJACH POLSKIEGO POCHODZENIA.
oswiadczenie