Oświadczenie OLDAR

Nieprawdziwe zarzuty TVN wobec Fermy OLDAR

W reportażach TVN Uwaga! dotyczących Fermy OLDAR podano nieprawdę – w ostatnich dniach TVN wyemitował sprostowanie dotyczące nieprawdziwych zarzutów m.in. rzekomego „odświeżania” jaj.

Towar wprowadzany do obrotu przez Fermę OLDAR jest świeży i w terminie przydatności. Ferma OLDAR nie ma nic wspólnego z procederem zakupu i przetwarzania jaj z martwymi zarodkami” – podkreślono w sprostowaniu.

W wyemitowanej w 2017 r. serii materiałów magazyn Uwaga! TVN zarzucił Fermie Oldar szereg nieprawidłowości. Tymczasem – jak dowiadujemy się ze sprostowania – zarzuty te były nieprawdziwe.

Potwierdzają to m.in. wyniki kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej oraz decyzja Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie o umorzeniu postępowania w sprawie.

Nieprawdziwe są m.in. zarzuty:

– jakoby w zakładzie Fermy OLDAR miał odbywać się nielegalny zabieg przedłużania terminu ważności jaj,

– jakoby Ferma OLDAR miała zlecić sfałszowanie daty przydatności do spożycia partii jaj, których nie udało się sprzedać w terminie,

– dotyczące fałszywych książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

Ferma OLDAR nie przedłuża terminu przydatności jaj określonego przez obowiązujące przepisy prawa. Towar wprowadzany do obrotu przez Fermę OLDAR jest świeży i w terminie przydatności. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik Ferma OLDAR pracujący w styczności z żywnością posiada ważne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Ferma OLDAR nie ma nic wspólnego z procederem zakupu i przetwarzania jaj z martwymi zarodkami” – głosi sprostowanie.

Przez cały czas Ferma OLDAR pozostawała otwarta na wszelkie kontrole państwowych instytucji (m. in. Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Biura Ochrony Rządu) oraz audyty realizowane przez swoich kontrahentów, m.in. największe sieci handlowe. – „Gwarantujemy najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów – jaj i masy jajecznej. Bezpieczeństwo, zdrowie i satysfakcja ze współpracy z nami jest dla nas nieustannym priorytetem” – mówi Aleksandra Dębska, prezes zarządu Fermy OLDAR.

Ferma OLDAR, polski producent Jaj z Sokołowa powstała w 1990 roku. Działalność Fermy OLDAR jako zakładu pakowania polega na przygotowywaniu jaj konsumpcyjnych do sprzedaży detalicznej i hurtowej – w tym m.in. na znakowaniu, dezynfekowaniu i pakowaniu jaj – oraz produkcji pasteryzowanej masy jajowej.

Jako jeden z niewielu zakładów pakowania w Polsce posiada certyfikat BRC, który świadczy o wypełnianiu restrykcyjnych norm w procesie produkcyjnym i technologicznym oraz certyfikat AgroBioTest gwarantujący pochodzenie produktów ekologicznych.

Ferma OLDAR dostarcza jaja do sieci handlowych, hurtowni i przetwórni na całym świecie – m.in. w 18 krajach Unii Europejskiej – w tym do Austrii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki. W ciągu ostatnich kilku lat Ferma Oldar stała się m.in. jednym z największych dostawców jaj i przetworów jajecznych do krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

tel. kom. +48 601 591 195

e-mail: media@oldar.pl